شاید جشن آب ۲۰۱۸ تایلند دقیقا همان تاریخی باشد که شما باید در تایلند باشید و شاید جشن آب یکی از بهترین موقعیت های زمانی باشد که شما باید در تایلند بوده و لذت کافی و وافی از زیبایی های این کشور و از لذت های نهفته در این جشن را ببرید

تماس با ۴۹۱۴۵-۰۲۱
2,690,000تومان

7 شب

تاریخ رفت: 20 فروردین 97 لغایت 29 فروردین 97 | ساعت رفت: 22:10 و ساعت برگشت: 22:35
1,950,000تومان

7 شب

تاریخ رفت: 20 فروردین 97 لغایت 28 فروردین 97 | ساعت رفت: 22:10 و ساعت برگشت: 22:35
2,260,000تومان

8 شب

تاریخ رفت: 21 فروردین 97 لغایت 31 فروردین 97 | ساعت رفت: 22:10 و ساعت برگشت: 22:35

8 شب و 9 روزه

0
جشن آب
2,860,000تومان

8 شب

تاریخ رفت: 20 فروردین 97 لغایت 29 فروردین 97 | ساعت رفت: 22:10 و ساعت برگشت: 22:35
1,990,000تومان

8 شب

تاریخ رفت: 20 فروردین 97 لغایت 29 فروردین 97 | ساعت رفت: 22:10 و ساعت برگشت: 22:35

اگر می‌خواهید در زمان جشن آب تایلند یا Songkran  به این کشور سفر کنید، آماده‌ی خیس شدن و خوشگذرانی در این جشن بزرگ آب بازی

باشید. سال نو در تایلند در روزهای بسیار گرم شروع می‌شود و از این‌رو زمان مناسبی برای آب بازی است، شما احساس می‌کنید که به دوران

کودکی بازگشته‌اید. اگر شجاعت این را داشته باشید که از همه طرف به شما آب پاشیده شود و شما هم اینکار را بر روی دیگران انجام دهید

در این فستیوال به خیابان‌ها بیایید